Home

INFRA TALENT

WERK EN OPLEIDING

“INFRA TALENT zorgt ervoor dat de jongeren goed voorbereid aan hun MBO-opleiding en baan kunnen beginnen.”

INFRA TALENT leert jongeren in speciaal opgezette leer- en werkervaringsprojecten het beroep en de bedrijfstak Grond-, Weg- en Waterbouw kennen, zij worden door INFRA TALENT persoonlijk en sociaal begeleid richting werk en opleiding. Hiermee worden werkgaranties ondersteund, welke gezien kunnen worden als een bijzondere bijdrage om jongeren te kunnen laten werken en leren aan het vakmanschap niveau 2. Als voorbeeld geldt het succesvolle project in de Drechtsteden.

De volgende zaken worden geregeld:


 • Competentietesten (rekenen en taal)

 • Basiskennis van de GWW techniek sector

 • Begeleiding naar werk en te behouden voor werk

 • Begeleiding naar scholing en begeleiding bij opleidingstraject
 • Beschikbaar stellen van leermiddelen, materialen en gereedschappen

 • Bijbrengen van sociale en maatschappelijke vaardigheden

 • Begeleiding bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding in de GWW techniek

 • Begeleiding bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding in de GWW techniek

Nevendoelen zijn:


 • De deelnemers een positiever zelfbeeld laten ontwikkelen

 • De deelnemers leren op positieve wijze in een groep te functioneren

 • De klantvriendelijkheid en het inlevend vermogen van deelnemers vergroten

 • Het doorzettingsvermogen van de deelnemers te vergroten

Een leerwerkbaan in de techniek
De jongeren krijgen een intensieve training van 4-8 weken in de praktijk- en theorieruimtes van de opleidingsbedrijven. Doel hiervan is gezamenlijk beoordelen of er een juiste beroepskeuze is gemaakt.

Een leer werkervaringsperiode
De jongeren krijgen een werkervaringsperiode van 26 weken waarbij werken en leren centraal staat. Tijdens deze periode wordt de basis gelegd om door te kunnen stromen naar een BBL 2 niveau opleiding.

Een MBO-opleiding in de techniek
De jongeren worden ingeschreven bij een ROC in de regio voor het volgen van een MBO-opleiding op niveau 2. Deze opleiding duurt 2 jaar. Het ROC begeleidt de studenten in het theoretisch deel en hun persoonlijke groei door een intensieve begeleiding. Het opleidingsbedrijf zorgt gedurende de opleiding voor een goede veilige praktijkplaats en deskundige

begeleiding.

Onderscheidend karakter van het project
Door de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers is er een breder aanbod van mogelijkheden voor werkzoekenden. Daarnaast zijn er bij het SPG Infra Vakopleidingen meerdere erkende leerbedrijven aangesloten waardoor de garantie kan worden gegeven op werk en opleiding. Door de samenwerking kunnen kandidaten ook rouleren als het even wat minder gaat bij één van de bedrijven.

PARTNERS

EPZ_logo    bouwendnederland_logo     SPG_RGB

Deelnemende gemeenten

provincie_zuid-holland          LogoRotterdamRGB      logo      logo-katwijk      KZ8Wyh4e_400x400      Drukwerk      input       cropped-Logo-bureau-AV      ZwirnnaJgG

Deelnemende bedrijven

logo     Kloens     Logo Krinkles

CONTACT

Voor contact en meer informatie

De dhr. R. van Dalen
administratie@spgzh.nl
010-273 01 88

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →